คลิปหนีบเข็มขัดแบบหมุนได้
คลิปหนีบเข็มขัดแบบหมุนได้

คลิปหนีบเข็มขัดแบบหมุนได้

เครื่องพิมพ์นี้มีคลิปหนีบเข็มขัดพลาสติกแบบหมุนได้ให้มาด้วยเป็นอุปกรณ์เสริม
  1. ถอดชุดแบตเตอรี่ออก และเสียบลูกบอลที่อยู่ด้านหลังของคลิปหนีบเข็มขัดลงในช่องรับที่ด้านใต้เครื่องพิมพ์
    1
    คลิปหนีบเข็มขัด
  2. หมุนคลิปหนีบเข็มขัดไปอยู่ในแนวนอน เพื่อให้เข้าถึงช่องใส่แบตเตอรี่ได้
  3. ติดตั้งชุดแบตเตอรี่กลับเข้าไป แล้วหมุนคลิปหนีบเข็มขัดไปอยู่ในแนวตั้ง