การติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows
การติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

การติดตั้งไดรเวอร์และการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Windows

คุณจะต้องติดตั้งไดรเวอร์ที่ถูกต้องก่อนจึงจะใช้เครื่องพิมพ์ของคุณกับคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ได้
โดยสามารถเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้วิธีการเชื่อมต่อใดก็ได้ที่มี แต่อย่าเชื่อมต่อสายเคเบิลจากคอมพิวเตอร์เข้ากับเครื่องพิมพ์จนกว่าคุณจะได้รับคำแนะนำให้ดำเนินการดังกล่าว เพราะหากเชื่อมต่อไดรเวอร์ผิดจังหวะเวลา เครื่องพิมพ์จะไม่ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้อง ดูวิธีการกู้คืนหลังติดตั้งไดรเวอร์ผิดได้ที่ t-zt4x1-what-to-do-if-you-forget-to-install-printer-drivers-first.dita#id225IEN00I5M