Yazıcı Bağlantı Modüllerinin Çıkarılması
Yazıcı Bağlantı Modüllerinin Çıkarılması

Yazıcı Bağlantı Modüllerinin Çıkarılması

Bağlantı modülleri, başka bir modül takmanız gerektiğinde veya yazıcı onarımı için kolayca çıkarılabilir. Genel bir uygulama olarak bunlar rutin olarak çıkarılıp değiştirilmemelidir.
Yazıcınıza takılı bir bağlantı modülünü kaldırmak için aşağıdaki talimatları izleyin:
  1. Arabirim kablosunu çıkarın (Ethernet veya Seri).
  2. Modül erişim kapısını çıkarın. Parmak ucunuzla kapı üstüne bastırın.
    Bu, mandalı açar.
  3. Kapıyı çekin ve aşağı doğru çıkarın.
  4. Arabirim kablosunu yeniden bağlantı modülüne takın ve kabloyu sabitleyin.
  5. Bağlantı modülüne sabitlenmiş arabirim kablosunu yavaşça çekin ve modülü yavaşça yazıcıdan dışarı çekin.
  6. Farklı bir bağlantı modülü takın ya da bağlantı modülünün erişim kapısını gerektiği gibi geri takın. Bunu erişim açıklığının alt kenarı ile hizalayın ve yerine oturtmak için çevirin.