Storage (Depolama) > USB > Copy: Configuration to USB (Kopyala: Yapılandırma Üzerinden USB'ye)
Storage (Depolama) > USB > Copy: Configuration to USB (Kopyala: Yapılandırma Üzerinden USB'ye)

Storage (Depolama) > USB > Copy: Configuration to USB (Kopyala: Yapılandırma Üzerinden USB'ye)

Yazıcının yapılandırma bilgilerini, yazıcının USB ana bilgisayar portlarından birine takılı USB Flash sürücü gibi bir USB yığın depolama cihazına kopyalamak için bu işlevi kullanın. Bu, bilgileri fiziksel etiketler yazdırmak zorunda kalmadan erişilebilir kılar.
İlgili ZPL komutları:
^HH
(ana bilgisayara döndürülen yazıcı yapılandırma bilgilerini döndürür)
Yazıcı web sayfaları:
  • Yazıcı yapılandırma bilgilerini web tarayıcınızda görüntülemek için:
    Printer Home Page (Yazıcı Ana Sayfası)
    View Printer Configuration (Yazıcı Yapılandırmasını Görüntüle)
  • Yapılandırma bilgilerini etiketlere yazdırmak için:
    View and Modify Printer Settings (Yazıcı Ayarlarını Görüntüle ve Değiştir)
    Print Listings on Label (Listeleri Etikete Yazdır)