Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)
Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)

Print (Yazdır) > Applicator (Aplikatör) > Applicator Port Mode (Aplikatör Port Modu)

Aplikatör portunun "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyalinin nasıl çalışacağını kontrol eder.
Kabul edilen değerler:
  • Off 1 = End Print (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde yüksek ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde düşük.
  • 2 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde düşük ve yalnızca yazıcı etiketi ileriye doğru hareket ettirdiğinde yüksek.
  • 3 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde yüksek ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca düşük.
  • 4 = "End Print" (Yazdırmayı Bitir) sinyali normalde düşük ve bir etiket yazdırıldığında ve konumlandırıldığında 20 ms boyunca yüksek.
İlgili ZPL komutları:
^JJ
Kullanılan SGD komutu:
device.applicator.end_print