Meni Bluetooth
Meni Bluetooth

Meni Bluetooth

U ovom odeljku izložene su informacije o meniju Bluetooth štampača.
Bluetooth postavka
Opis
Bluetooth adresa
Prikazuje da li je u Bluetooth adresi prisutan BT radio.
SGD: bluetooth.address
Režim
Prikazuje tip uparenog uređaja štampača putem Bluetooth veze – uvek se prikazuje PERIPHERAL (Periferni uređaj).
Vidljivost
Izaberite da li će postavka štampača „Discoverable“ (Vidljiv) biti uključena za uparivanje Bluetooth uređaja. Prikazuje status otkrivanja, na primer, ON (Uključeno) ili OFF (Isključeno).
SGD: bluetooth.discoverable
Povezan
Prikazuje status veze BT radija, na primer, YES (Da) ili NO (Ne).
SGD: bluetooth.connected
Verzija Bluetooth specifikacije
Prikazuje nivo radne Bluetooth specifikacije.
SGD: bluetooth.radio_version
Režim minimalne bezbednosti
Prikazuje minimalni nivo primenjene bezbednosti BR radija, koji po potrebi možete da promenite.
SGD: bluetooth.minimum_security_ mode