Režim nacrta (Draft)
Režim nacrta (Draft)

Režim nacrta (Draft)

Štampač možete da konfigurišete da štampa u režimu Draft (režim nacrta) putem SGD komande media.draft_mode (podrazumevano je isključena), koja optimizuje štampač za štampanje samo teksta. Dok je u režimu nacrta, brzina štampanja se povećava sa 4–5 inča u sekundi uz približno smanjenje optičke gustine od 22%.
Objašnjenje i listu svih SGD komandi potražite u Vodiču za programiranje na veb lokaciji zebra.com/support.