Indikatori statusa punjača baterije sa jednim slotom i tri slota
Indikatori statusa punjača baterije sa jednim slotom i tri slota

Indikatori statusa punjača baterije sa jednim slotom i tri slota

Punjači baterije sa jednim slotom i tri slota koriste lokator LED indikatora pored svakog slota kako bi ukazali na status napunjenosti zelenom, crvenom ili narandžastom bojom.
Indikatori statusa punjenja
Režim
Indikator punjenja
Opis
Greška sa punjenjem
Brzo treperi crveno.
Punjenje (ispravno)
Neprekidno narandžasto
Punjenje je gotovo (ispravno)
Neprekidno zeleno
Punjenje (neispravno)
Neprekidno crveno
Punjenje je gotovo (neispravno)
Neprekidno crveno
Optimalna baterija (punjenje)
Prebacuje se između neprekidnog i jarkog treperenja narandžastog.
Optimalna baterija (punjenje je gotovo)
Prebacuje se između neprekidnog i jarkog treperenja zelenog.