Komponente
Komponente

Komponente

Vaš štampač je sačinjen od različitih komponenti, koje doprinose ukupnom radu štampača. U zavisnosti od modela štampača i instaliranih opcija, štampač može da izgleda malo drugačije. Označene komponente se pominju u postupcima u ovom priručniku.