Režim mirovanja
Režim mirovanja

Režim mirovanja

Funkcija režima mirovanja (Sleep) štedi bateriju tako što automatski prelazi u stanje mirovanja nakon 20 minuta neaktivnosti. U tom stanju, sadržaj se ne prikazuje na LCD ekranu, a pozadinsko osvetljenje je isključeno. Druge funkcije za upravljanje napajanjem štampača serije ZQ600 Plus obuhvataju Wake on Bluetooth (Buđenje aktivnošću Bluetooth veze) i Wake on WiFi (Buđenje aktivnošću Wi-Fi veze) (štampač izlazi iz režima mirovanja usled razmene podataka putem Bluetooth veze ili dobijanja mrežne poruke putem Wi-Fi mreže). Štampač ne prelazi u režim mirovanja dok se nalazi u Ethernet postolju.
Da biste omogućili ili onemogućili režim mirovanja:
  1. Pošaljite štampaču komandu power.sleep.enable koristeći Printer Setup Utilities (PSU).
  2. Postavite je na On (Uključeno) (podrazumevana vrednost) ili Off (Isključeno).
Da biste podesili vreme nakon kog štampač prelazi u režim mirovanja:
  1. Pošaljite štampaču komandu power.sleep.timeout (u sekundama) koristeći PSU.