RFID meni
RFID meni

RFID meni

U ovom odeljku izložene su informacije o meniju RFID štampača.
RFID postavka
Opis
RFID Status
Prikazuje status RFID podsistema štampača.
SGD: rfid.error.response
RFID Calibrate (RFID kalibracija)
Pokreće kalibraciju oznake za RFID medij. (Nije isto kao kalibracija medija.) Tokom postupka štampač premešta medij, kalibriše položaj RFID oznake i određuje optimalne postavke za RFID medij koji se koristi.
SGD: rfid.tag.calibrate
Read RFID Data (Čitanje RFID podataka)
Očitava i vraća određene podatke sa RFID oznake.
SGD: rfid.tag.read.content & rfid.tag.read.execute
RFID Test
Tokom RFID testa štampač će pokušati da čita i upisuje na primopredajnik.
SGD: rfid.tag.test & rfid.tag.test.execute
RFID Programming Position (RFID položaj za programiranje)
Ako se željeni položaj za programiranje (položaj za čitanje/pisanje) ne postigne kalibracijom pomoću RFID oznake, moguće je navesti vrednost.
SGD: rfid.position.program
RFID Read Power (Snaga čitanja)
Ako se željena snaga čitanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.
SGD: rfid.reader_1.power.read
RFID Write Power (Snaga upisivanja)
Ako se željena snaga upisivanja ne postigne pomoću kalibracije RFID nalepnice, moguće je navesti vrednost.
SGD: rfid.reader_1.power.write
RFID Valid Count (Broj važećih RFID-ova)
Resetuje brojač važećih RFID nalepnica na nulu.
SGD: odometer.rfid.valid_ resettable
RFID Void Count (Broj poništenih RFID-ova)
Resetuje brojač RFID poništavanja na nulu.
SGD: odometer.rfid.void_ resettable