Traka za ruku
Traka za ruku

Traka za ruku

Traka za ruku za štampač serije ZQ600 Plus je dodatna oprema koja se povezuje sa mestom za povezivanje na štampaču kako biste na praktičan i bezbedan način mogli da nosite štampač.
  1. Provucite omčicu na kraju trake kroz otvor za traku sa prednje strane štampača.
  2. Provucite kraj trake oko mesta za kačenje trake i pričvrstite ga dugmetom.
  3. Ponovite postupak za suprotni kraj trake.