Kablovska veza
Kablovska veza

Kablovska veza

  • Putem kabla koristeći RS-232C ili USB 2.0. Upravljački programi za Windows koji podržavaju štampanje putem serijskog, USB i mrežnog porta uključeni su u upravljački program Zebra Designer, koji možete da preuzmete sa veb lokacije zebra.com/drivers.
  • Putem bežične LAN (Local Area Network) mreže prema specifikacijama 802.11 (opcionalno).
  • Putem Etherneta kada je postavljen u Ethernet postolje.
  • Putem Bluetooth veze radio frekvencije kratkog dometa.
WinMobile®, Blackberry® i Android uređaji koriste standardni Bluetooth protokol.
Štampači serije ZQ600 Plus kompatibilni su sa iOS uređajima. Zato je štampanje putem Bluetooth veze na Apple uređaj moguće.