Rad štampača sa postoljem
Rad štampača sa postoljem

Rad štampača sa postoljem

U ovom odeljku opisano je kako štampač funkcioniše dok je postavljen na postolje.
  • Štampač ZQ630 Plus se puni dok je postavljen na postolje.
  • Štampač se automatski uključuje kada ga postavite u ležište, zbog čega njim može da se upravlja daljinski.
  • Kada štampač detektuje ulaznu struju iz postolja i prisustvo aktivne Ethernet veze, automatski se povezuje sa Ethernet mrežom.
  • Wi-Fi se isključuje kada je Ethernet veza aktivna. Ponovo se uključuje kada Ethernet veza prestane da bude aktivna.
  • Interfejs ostaje aktivan za štampače sa Bluetooth radijom dok je štampač u postolju.
  • Serijski i USB portovi ostaju aktivni dok je štampač u postolju.
  • Konektor sa burencetom za DC ulaz nije moguće koristiti dok je štampač u postolju. Umesto toga, DC konektor sa burencetom treba uključiti direktno u postolje.
Štampač obezbeđuje zaštitu od prekomernog napona kako ne bi došlo do oštećenja kada se naponi od 0 do 36 V primene na DC konektor sa burencetom. Ako je napon veći od 36 V, osigurač za DC struju se trajno otvara, čime se smanjuje opasnost od požara. Baterija se puni samo kada se jednosmerna struja od 12 V primeni koristeći AC adapter kompanije Zebra.