Ethernet i postolje za punjenje
Ethernet i postolje za punjenje

Ethernet i postolje za punjenje

Ethernet postolje je baza za proširenje namenjena za upotrebu sa uređajima. Opcije postolja sa četiri ležišta i jednim ležištem dostupne su za modele ZQ610 Plus i ZQ620 Plus, a opcija sa jednim ležištem namenski za ZQ630 Plus. Postolja dopremaju energiju punjenja u štampač u ležištu i obezbeđuju standardni Ethernet port 10/100 Mb/s za komunikaciju sa štampačem. Postolja dopremaju energiju za punjenje baterije štampaču u ležištu i funkcionišu kao dopunski izvor napajanja.
Postolja imaju dva LED indikatora koji ukazuju na status postolja:
  • Neprekidno zeleno označava da se energija doprema u ulaz postolja.
  • Trepereće zeleno označava aktivnost Ethernet veze.
Postolje vam omogućava da jednostavno postavite štampač i uklonite ga jednim dodirom na dugme. Štampač ostaje funkcionalan dok je u ležištu, na primer, ekran je vidljiv, LED indikator statusa punjenja je vidljiv i komande štampača i unos podataka su dostupni. Štampač i dalje može da štampa dok je u ležištu, a možete i da zamenite medij.
  • Uklonite poklopac kontakata na dnu štampača pre nego što ga postavite u ležište.
  • Očistite kontakte pomoću Zebra olovke za čišćenje da biste uklonili naslage ostale od nalepnice.
LED indikator statusa
LED indikator statusa
Indikacija
Neprekidno zeleno
Uključivanje napajanja
Trepereće zeleno
Aktivnost Ethernet veze