Bluetooth režimi minimalne bezbednosti
Bluetooth režimi minimalne bezbednosti

Bluetooth režimi minimalne bezbednosti

Režim bezbednosti
Bluetooth verzija uređaja emitera (2.1 ili novija)
bluetooth.minimum_security_mode=1
Secure Simple Pairing
Just Works/Numeric Comparison
bluetooth.minimum_security_mode=2
bluetooth.minimum_security_mode=3
bluetooth.minimum_security_mode=4
bluetooth.bluetooth_PIN
Ne koristi se
bluetooth.minimum_security_mode
SGD postavlja najniži nivo bezbednosti na kojem štampač uspostavlja Bluetooth vezu. Štampač se uvek povezuje na višem bezbednosnom nivou ako to zahteva uređaj emitera.
Štampači serije ZQ600 Plus poseduju i mogućnost Bluetooth povezivanja. Štampač čuvaj u keš memoriji informacije o uparivanju kako bi uređaji ostali upareni kroz cikluse uključivanja i isključivanja. To otklanja potrebu za ponovnim uparivanje prilikom svakog uspostavljanja veze.
bluetooth.bonding
SGD je podrazumevano uključen.