Identifikacija radio frekvencije (RFID)
Identifikacija radio frekvencije (RFID)

Identifikacija radio frekvencije (RFID)

RFID je opcionalna funkcija na modelu ZQ630 Plus i postoji isključivo kao fabrički instalirana opcija.
Štampač ZQ630 Plus opremljen je RFID koderom/čitačem koji je integrisan u sklop glave za štampanje štampača. Štampač ZQ630 Plus kodira (upisuje) informacije na ultratanke UHF RFID primopredajnike ugrađene u primopredajnike koji su ugrađeni u „pametne“ nalepnice, karte i etikete. Štampač kodira informacije, potvrđuje ispravno kodiranje i štampa bar-kodove, slike i/ili tekst na površini nalepnice. Štampač ZQ630 Plus koristi opsežan skup Zebra RFID komandi koje se izvršavaju na ZPL jeziku za programiranje.
RFID primopredajnik se ponekad naziva RFID oznaka ili umetak. Primopredajnik se obično sastoji od antene koja je povezana sa čipom integrisanog kola (IC). IC čip sadrži RF kolo, kodere, dekodere i memoriju. Ako držite RFID nalepnicu na svetlu, možete da vidite antenu primopredajnika i možete da osetite izbočinu na nalepnici gde se IC čip nalazi. Štampač ZQ630 Plus može da kodira i potvrdi UHF pasivne RFID oznake sa EPC-om (kôd elektronskog proizvoda) druge generacije prve klase, pored toga što može da štampa čitljivi tekst i informacije sa standardnog 1- i 2-D bar-koda na RFID medij za termalni prenos, koji obezbeđuje kompanija Zebra. EPC je standard za numerisanje proizvoda koji može da se koristi za identifikovanje raznih stavki putem RFID tehnologije. EPC oznake druge generacije nude prednosti u odnosu na druge tipove oznaka. Memorija za identifikaciju oznaka (TID) u oznaci druge generacije sadrži informacije o proizvođaču čipa i broju modela, koje mogu da se koriste za identifikovanje opcionalnih funkcija koje su prisutne na oznaci. Ove opcionalne funkcije obuhvataju i one za sadržaj i bezbednost podataka.
Oznake druge generacije obično imaju 96-bitni EPC identifikator, koji se razlikuje od 64-bitnih identifikatora koji su bili uobičajeni u ranijim EPC oznakama. 96-bitni EPC kôd povezuje se sa onlajn bazom podataka, pružajući bezbedan način deljenja informacija specifičnih za proizvod duž lanca snabdevanja. Oznake druge generacije takođe podržavaju mnogo veće strukture podataka. Veličina dostupne korisničke memorije (ako postoji) razlikuje se u zavisnosti od modela i proizvođača oznake.
Kodiranje i štampanje RFID nalepnice obično se obavlja iz prvog pokušaja, ali i neke nepravilnosti mogu da se jave. Ako se nepravilnosti sa kodiranjem stalno javljaju, to može biti znak problema sa RFID oznakama, formatima nalepnica ili sa položajem primopredajnika. Ako RFID oznaku nije moguće kodirati, na nalepnici će biti odštampano VOID. Štampač će zatim pokušati da pročita/kodira „n“ oznake pre pokušaja sledećeg formata, gde je „n“ određeno komandom
^RS
na ZPL jeziku za programiranje. Prihvatljive vrednosti „n“ su 1–10, a podrazumevana je 3. Nakon štampanja definisanog broja poništenih RFID nalepnica, podrazumevano stanje štampača je No Action (Bez radnje) (format nalepnice koji uzrokuje grešku se otkazuje).
Iako nemate kontrolu nad tim gde na nalepnici će VOID biti odštampano, možete da kontrolišete dužinu slike. Početak slike VOID je uvek na položaju programa (ili F0 u slučaju da je položaj programa unazad). Više informacija o komandi
^RS
možete da pronađete u Vodiču za programiranje na RFID jeziku 3, dostupnom na veb lokaciji zebra.com.