Površine na kojima se ne štampa
Površine na kojima se ne štampa

Površine na kojima se ne štampa

Ponekad dolazi do nepotpunog štampanja teksta i/ili slike jer minimalne margine nisu date tokom dizajna nalepnice. Preporučene minimalne margine, ili površine na kojima se ne štampa, prikazane su ispod.
Površine na kojima se ne štampa
Dužina svakog kontinuiranog računa određuje se u odnosu na podatke poslate štampaču.