Kablovska komunikacija
Kablovska komunikacija

Kablovska komunikacija

Štampači serije ZQ600 Plus mogu da komuniciraju putem kabla. Određeni kabl isporučen sa štampačem razlikuje se u zavisnosti od uređaja hosta i modela štampača.
Štampač treba da bude isključen pre nego što povežete ili isključite kabl za komunikaciju.
Kabl za komunikaciju
1
Port za komunikaciju
2
Kabl za komunikaciju
RS-232C
14-pinski serijski konektor kabla za komunikaciju uključuje se u serijski port za komunikaciju sa bočne strane štampača.
USB komunikacija
Štampači serije ZQ600 Plus poseduju i USB port. 5-pinski konektor na USB kablu uključuje se u štampač. Konektori imaju useke kako bi se osiguralo ispravno poravnanje; ne pokušavajte na silu da ubacite kabl. Drugi kraj kabla mora da bude uključen u mobilni računar ili u serijski ili USB port na računaru. Štampači serije ZQ600 Plus konfigurisani su sa upravljačkim programom interfejsa USB Open HCI, što im omogućava da komuniciraju sa uređajima sa operativnim sistemom Windows.
RS-232C ili USB kabl za komunikaciju sa računarom
Zebra Designer Driver koristi upravljačke programe za Windows koji podržavaju štampanje putem serijskog porta, USB porta i mreže. Prenosivi računari i drugi uređaji za komunikaciju mogu da zahtevaju instaliranje određenih upravljačkih programa da bi koristili USB vezu. Više pojedinosti potražite na veb lokaciji zebra.com/support.