Podesivi kaiš za rame
Podesivi kaiš za rame

Podesivi kaiš za rame

Ako je štampač opremljen opcijom kaiša za rame, pratite uputstva u nastavku za njegovu upotrebu.
  1. Provucite kraj kaiša za rame kroz otvor za kaiš sa prednje strane štampača, a zatim ga obmotajte oko tačke za pričvršćivanje kaiša.
  2. Zakačite rupicu na kraju kaiša za metalni pričvršćivač da biste ga obezbedili.
  3. Ponovite prvi i drugi korak na suprotnoj strani štampača.