Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ630 Plus)
Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ630 Plus)

Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ630 Plus)

Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ630 Plus)
1
Šipka odlepljivača
2
Elementi glave za štampanje
3
Potpore za medij
4
Diskovi koji podupiru medij
5
Držač valjka
6
Valjak za štampanje
7
Strugač