Štampanje probne nalepnice
Štampanje probne nalepnice

Štampanje probne nalepnice

Pre nego što štampač povežete sa računarom ili prenosivim računarom, proverite da li štampač radi ispravno. To uradite tako što ćete odštampati nalepnicu sa konfiguracijom koristeći metod sa dva tastera. Analiziranje informacija na ovim nalepnicama može da vam pomogne da rešite potencijalne probleme. Da biste dobili više informacija, pogledajte Štampanje nalepnice sa konfiguracijom.