Dodavanje štampača koristeći Zebra Setup Utilities
Dodavanje štampača koristeći Zebra Setup Utilities

Dodavanje štampača koristeći Zebra Setup Utilities

Po želji, možete da koristite Zebra Setup Utilities da biste dodali štampače u operativni sistem Windows putem ovog postupka, nakon instaliranja upravljačkih programa.
 1. Po potrebi, instalirajte program Zebra Setup Utilities.
  1. Idite na veb lokaciju zebra.com/setup i preuzmite Zebra Setup Utilities za Windows.
  2. Pokrenite datoteku
   zsu-xxxxxxx.exe
   koju ste preuzeli.
  3. Pratite upite koje prikaže InstallAware Wizard.
  4. Na poslednjem ekranu čarobnjaka, kliknite na polje za potvrdu pored stavke
   Run Zebra Setup Utilities now
   (Pokreni Zebra Setup Utilities odmah), a zatim kliknite na
   Finish
   (Završi).
  5. Pratite upite koje prikaže System Prepare Wizard.
 2. Po potrebi otvorite program
  Zebra Setup Utilities
  .
 3. Kliknite na
  Install New Printer
  (Instaliraj novi štampač).
  Prikazaće se čarobnjak za instalaciju upravljačkog programa štampača.
 4. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se upit da izaberete opciju instalacije.
 5. Kliknite na
  Install Printer
  (Instalacija štampača).
  Prikazaće se upit da izaberete tip štampača. Tip modela se nalazi sa gornje strane štampača pored trake za otcepljivanje ili na nalepnici koja se nalazi sa donje strane štampača.
 6. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se obaveštenje da je štampač već instaliran.
 7. Kliknite na
  Add new printer
  (Dodaj novi štampač).
  Prikazaće se upit za naziv štampača, port sa kojim će štampač biti povezan i jezik za ekran štampača. Kliknite na
  USB001
  .
 8. Kliknite na
  Next
  (Dalje).
  Prikazaće se upit da pokrenete druge čarobnjake za konfigurisanje.
 9. Potvrdite željene opcije, a zatim kliknite na
  Finish
  (Završi).
  Upravljački program za štampač je instaliran. Ako se prikaže obaveštenje da bi to moglo da utiče na druge programe, kliknite na odgovarajuću opciju da biste nastavili.