Preporučeni raspored čišćenja
Preporučeni raspored čišćenja

Preporučeni raspored čišćenja

Rutinsko preventivno održavanje je presudni deo normalnog rada štampača. Ako vodite računa o štampaču, možete da umanjite broj mogućih problema na koje biste mogli da naiđete, kao i da lakše postignete i održavate standarde kvaliteta štampe.
Namenski postupci čišćenja navedeni su na sledećim stranicama. U ovoj tabeli je prikazan preporučeni raspored čišćenja. Ovi intervali su dati samo kao smernice. Možda ćete morati da čistite češće, u zavisnosti od namene i medija.
  • Izbegavajte moguće telesne povrede ili oštećenje štampača.
  • Nikada nemojte da umećete šiljate ili oštre predmete u štampač.
  • Svaki put isključite štampač pre nego što počnete sa postupcima čišćenja.
  • Budite pažljivi kada radite blizu trake za otcepljivanje jer su ivice veoma oštre.
Glava za štampanje može da postane veoma vruća nakon dužeg vremena štampanja. Sačekajte da se ohladi pre nego što počnete sa postupcima čišćenja.
Za čišćenje glave za štampanje koristite samo Zebra olovku za čišćenje (ne isporučuje se sa štampačem) ili štapić sa pamučnom vatom natopljen medicinskim alkoholom čistoće 90%.
Koristite samo one agense za čišćenje koji su navedeni u sledećim tabelama. Kompanija Zebra nije odgovorna za oštećenja uzrokovana primenom tečnosti za čišćenje na štampač.
Površina
Metod
Interval
Glava za štampanje
Koristite olovku za čišćenje kompanije Zebra da biste očistili tanku sivu liniju na glavi za štampanje, čisteći elemente za štampanje od sredine ka spoljnim ivicama glave za štampanje.
Nakon svakih pet rolni medija (ili češće, po potrebi). Kada koristite tip medija bez podloge, čišćenje je obavezno nakon svake rolne medija.
Površina valjka (sa podlogom)
Okrećite valjak za štampanje i temeljno ga čistite štapićem sa pamučnom vatom bez vlakana ili čistom, vlažnom tkaninom bez vlakana blago nakvašenom medicinskim alkoholom (čistoće 90% ili više).
Nakon svakih pet rolni medija (ili češće, po potrebi)
Površina valjka (bez podloge)
Okrećite valjak za štampanje i čistite ga štapićem sa pamučnom vatom bez vlakana i rastvorom u odnosu tečnog sapuna i vode 1:25. Očistite čistom vodom nakon mešavine sapuna i vode.
Očistite valjak samo ako dolazi do problema prilikom štampanja; na primer, medij se ne oslobađa sa valjka (pogledajte napomenu ispod tabele).
Strugač (samo za jedinice bez podloge)
Pomoću lepljive strane medija očistite strugač na jedinicama bez podloge.
Nakon svakih pet rolni medija (ili češće, po potrebi).
Traka za otcepljivanje
Temeljno očistite medicinskim alkoholom čistoće 90% i štapićem sa pamučnom vatom.
Po potrebi
Spoljašnjost štampača
Tkanina natopljena vodom ili maramica sa medicinskim alkoholom čistoće 90%.
Po potrebi
Unutrašnjost štampača
Lagano očetkajte štampač. Pobrinite se da prozorčići senzora trake i senzora proreza budu bez prašine.
Po potrebi
Unutrašnjost jedinica sa valjcima bez podloge
Temeljno očistite medicinskim alkoholom čistoće 90% i štapićem koji ne ostavlja vlakna.
Nakon svakih pet rolni medija (ili češće, po potrebi).
Ovo je postupak isključivo za hitne slučajeve kada je sa vlakna potrebno ukloniti strane kontaminante (ulja, nečistoću), koji mogu da oštete glavu za štampanje ili druge komponente štampača. Ovaj postupak će skratiti ili čak dovesti do kraja radnog veka valjka bez podloge. Ako medij bez podloge nastavi da se zaglavljuje nakon čišćenja i uvlačenja 1–2 m (3–5 stopa) medija, zamenite valjak.