Specifikacije i komande za CPCL fontove i bar-kodove
Specifikacije i komande za CPCL fontove i bar-kodove

Specifikacije i komande za CPCL fontove i bar-kodove

U ovom odeljku navedeni su CPCL fontovi i bar-kodovi i opisane specifikacije i komande povezane sa njima.
Stavke fonta i bar-koda
Specifikacije i komande
Standardni fontovi
25 bitni mapirani fontovi; 1 skalabilni font (CG Trimvirate Bold Condensed*)
Dostupni opcionalni fontovi
Opcionalni skupovi međunarodnih fontova:
kineski 16 x 16 (tradicionalni), 16 x 16 (pojednostavljeni), 24 x 24 (pojednostavljeni)
japanski 16 x 16, 24 x 24
Dostupni linearni bar-kodovi
Bar-kod (CPCL komande)
Aztec (AZTEC)
Codabar (CODABAR, CODABAR 16)
UCC/EAN 128 (UCCEAN128)
Code 39 (39, 39C, F39, F39C)
Code 93 (93)
Code 128 (128)
EAN 8, 13, 2 and 5 digit extensions (EAN8, EAN82, EAN85, EAN13, EAN132, and EAN135)
EAN-8 Composite (EAN8)
EAN-13 Composite (EAN13)
Plessey (PLESSEY)
lnterleaved 2 of 5 (I2OF5)
MSI (MSI, MSI10, MSI1110)
FIM/POSTNET (FIM)
TLC39 (TLC39)
UCC Composite A/B/C (128(Auto))
UPCA, 2 and 5 digit extensions (UPCA2 and UPCA5)
UPCA Composite (UPCA)
UPCE, 2 and 5 digit extensions (UPCE2 and UPCE5)
UPCE Composite (UPCE)
MaxiCode (MAXICODE)
PDF 417 (PDF-417)
Datamatrix (using ZPL emulation) (DATAMATRIX)
QR Code (QR)
Dostupni 2D bar-kodovi
RSS:
RSS-14 (RSS-Subtype 1)
RSS-14 Truncated (RSS-Subtype 2)
RSS-14 Stacked (RSS-Subtype 3)
RSS-14 Stacked Omnidirectional (RSS‑Subtype 4)
RSS Limited (RSS-Subtype 5)
RSS Expanded (RSS-Subtype 6)
Rotacioni uglovi
0°, 90°, 180° i 270°
* Sadrži UFST kompanije Agfa Monotype Corporation. Opcionalni bit-mapirani i skalabilni fontovi koji mogu da se preuzmu putem softvera ZebraNet Bridge Enterprise. Više informacija potražite na veb lokaciji zebra.com/zebranetbridge.