Štampanje nalepnice sa konfiguracijom
Štampanje nalepnice sa konfiguracijom

Štampanje nalepnice sa konfiguracijom

 1. Isključite štampač.
 2. Umetnite medij dnevnika (medij bez crnih traka ili razmaka na poleđini) u odeljak za medij.
 3. Pritisnite i zadržite
  FEED
  (Uvlačenje), a zatim pritisnite i otpustite
  POWER
  (Napajanje).
 4. Kada štampanje počne, otpustite
  FEED
  (Uvlačenje).
Jedinica:
 • Štampa red međusobno povezanih znakova „x“ kako bi proverio da li svi elementi glave za štampanje rade.
 • Štampa verziju softvera učitanu na štampaču.
 • Štampa izveštaj.
Izveštaj označava model, serijski broj, brzinu prenosa i druge detaljne informacije o konfiguraciji štampača i postavkama parametara.