Razmatranja u vezi sa dizajniranjem nalepnica
Razmatranja u vezi sa dizajniranjem nalepnica

Razmatranja u vezi sa dizajniranjem nalepnica

Sledeći primeri daju smernice za dizajniranje nalepnica za štampače, konkretno za medije sa razmakom, medije sa crnom trakom i medije dnevnika. Ilustracije za svaki tip medija definišu preporučene tolerancije, zone u kojima se ne štampa i zone bezbedne za štampanje čija je namena da se izbegnu problemi sa vertikalnom registracijom tokom štampanja. Dimenzije se određuju na osnovu mogućnosti registracije proizvoda i tolerancija za medije koje preporučuje kompanija Zebra.
Medij sa razmakom
1
Zona bezbedna za štampanje
2
Donja ivica nalepnice rezane po kalupu
3
Gornja ivica nalepnice rezane po kalupu
4
Visina CPCL nalepnice
5
Smer uvlačenja medija
Maksimalna visina nalepnice = „H“ = 2,5 mm (0,10 inča)
Medij dnevnika
1
Zona bezbedna za štampanje
2
Smer uvlačenja medija
Medij sa crnom trakom
1
Zona bezbedna za štampanje
2
Crne trake
3
Visina CPCL nalepnice
4
Smer uvlačenja medija
Maksimalna visina nalepnice = „H“ = 2,5 mm (0,10 inča)