Površine nalepnice
Površine nalepnice

Površine nalepnice

Senzor medija / crne trake detektuje tamnu, unapred odštampanu traku na mediju, zbog čega putanja u sredini papira mora da bude bez tamnih, unapred odštampanih grafičkih elemenata.
Tamni, unapred odštampani grafički elementi odnose se na sve simbole, bar-kodove, tekst i/ili obojene površine koje su primenjene na rolne papira za račune pre njihovog korišćenja u štampaču.
Površine nalepnice
1
Putanja središnje površine nalepnice
Unapred odštampani tamni grafički elementi, bar-kodovi i tekst treba da budu izvan putanje senzora.