Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Čišćenje štampača medija bez podloge (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
1
Strugač
2
Držač valjka
3
Diskovi koji podupiru medij
4
Potpora za medij
5
Elementi glave za štampanje
6
Valjak za štampanje