Uklanjanje baterije
Uklanjanje baterije

Uklanjanje baterije

U ovom odeljku je opisano kako da uklonite bateriju iz štampača.
Baterije se isporučuju u režimu mirovanja kako bi se očuvao njihov maksimalan kapacitet dok su uskladištene pre prve upotrebe.
  1. Ako na dnu štampača postoji kopča za kaiš, uradite jedno od sledećeg:
    • Okrenite kopču da biste oslobodili prolaz za bateriju.
    • Uklonite kopču za kaiš.
  2. Pritisnite bravicu na odeljku za bateriju (gde je označeno).
  3. Okrećući bateriju izvadite je iz odeljka za bateriju, a zatim izvucite bateriju nagore iz štampača.