Specifikacije i komande za ZPL fontove i bar-kodove
Specifikacije i komande za ZPL fontove i bar-kodove

Specifikacije i komande za ZPL fontove i bar-kodove

U ovom odeljku navedeni su ZPL fontovi i bar-kodovi i opisane su specifikacije i komande povezane sa njima.
Stavke fonta i bar-koda
Specifikacije i komande
Standardni fontovi
15 bit-mapiranih fontova; 1 skalabilni font (CG Trimvirate Bold Condensed*)
Dostupni opcionalni fontovi
Kompanija Zebra obezbeđuje komplete fontova koji pokrivaju više jezika, uključujući pojednostavljeni i tradicionalni kineski, japanski, korejski, hebrejski/arapski i druge.
Dostupni linearni bar-kodovi i 2D bar-kodovi
Bar-kod (CPCL komanda)
Aztec (^B0)
Codabar (^BK)
Codablock (^BB)
Code 11 (^B1)
Code 39 (^B3)
Code 49 (B4)
Code 93 (^BA)
Code 128 (^BC)
DataMatrix (^BX)
EAN-8 (^B8)
EAN-13 (^BE)
GS1 DataBar Omnidirectional (^BR)
Industrial 2 of 5 (^BI)
lnterleaved 2 of 5 (^B2)
ISBT-128 (^BC)
LOGMARS (^BL)
Micro-PDF417 (^BF)
MSI (^BM)
PDF-417 (^B7)
Planet Code (^B5)
Plessey (^BP)
Postnet (^BZ)
Standard 2 of 5 (^BJ)
TLC39 (^BT)
UPC/EAN extensions (^BS)
UPC-A (^BU)
UPC-E (^B9)
Maxi Code (^BD)
QR Code (^BQ)
Rotacioni uglovi
0°, 90°, 180° i 270°
* Opcionalni bit-mapirani i skalabilni fontovi koji mogu da se preuzmu putem softvera ZebraNet Bridge Enterprise. Više informacija potražite na veb lokaciji zebra.com/zebranetbridge.