Rešavanje problema
Rešavanje problema

Rešavanje problema

U ovom odeljku su navedene informacije za rešavanje problema sa štampačem.
Problem
Preporučeno rešenje
Nema napajanja
 • Proverite da li je baterija ispravno postavljena.
 • Dopunite ili zamenite bateriju po potrebi.
Medij se ne uvlači
 • Proverite da li je poklopac za medije zatvoren i zabravljen.
 • Proverite da li je na osovini koja drži medij nešto zaglavljeno.
 • Uverite se da je poslednja odštampana nalepnica uklonjena (samo u režimu odlepljivanja (Peel)).
 • Proverite da senzor nalepnice nije blokiran.
Slab ili izbledeo otisak
 • Očistite glavu za štampanje.
 • Proverite kvalitet medija
Otisak je delimičan ili izostaje
 • Očistite glavu za štampanje.
 • Proverite kvalitet medija.
Izobličen otisak
 • Proverite poravnanje medija.
 • Očistite glavu za štampanje.
 • Proverite da li je poklopac za medije ispravno zatvoren i zabravljen.
Nema otiska
 • Proverite brzinu prenosa.
 • Zamenite bateriju.
 • Proverite kabl do uređaja hosta.
 • Uspostavite RF vezu i/ili vratite LAN povezivanje.
 • Nevažeći format nalepnice ili struktura komande. Postavite štampač u režim za dijagnostiku komunikacije (Hex Dump) da biste dijagnostikovali problem.
Skraćeno trajanje baterije nakon punjenja
 • Ako je baterija starija od jedne godine, kratko trajanje baterije može da bude uzrokovano normalnim habanjem.
 • Proverite ispravnost baterije.
 • Zamenite bateriju.
treperi
 • Normalno je da ikona Data (Podaci) treperi zeleno dok se primaju podaci.
ili treperi
 • Proverite da li je medij umetnut i da li je poklopac za medije zatvoren i dobro zabravljen.
Greška sa komunikacijom
 • Proverite brzinu prenosa.
 • Zamenite kabl do uređaja hosta.
Zaglavljena nalepnica
 • Otvorite bravicu za oslobađanje glave i poklopac za medije.
 • Uklonite i ponovo umetnite medij.
Preskače nalepnice
 • Proverite da li medij sadrži oznake za prepoznavanje početka štampanja ili proreze između nalepnica.
 • Proverite da maksimalno polje štampanja nije premašeno na nalepnici.
 • Proverite da senzor trake ili proreza nije blokiran ili neispravan.
Prazan LCD ekran
 • Proverite da li je štampač uključen.
 • Nijedna aplikacija nije učitana ili je aplikacija oštećena: ponovo učitajte program.
NFC veza nije uspostavljena
 • Pobrinite se da telefon bude na 7,62 cm (3 inča) ili bliže od ikone Print Touch sa bočne strane štampača.