Proces RFID kalibracije
Proces RFID kalibracije

Proces RFID kalibracije

Pre kalibracije, umetnite RFID medij u štampač i obavite kalibraciju dužine nalepnice.
 1. Pritisnite dugme
  FEED
  (Uvlačenje) jednom da biste uvukli jednu nalepnicu.
 2. Izaberite Home (Početak) koristeći
  LEFT SELECT
  (Levi izbor). Dođite do menija RFID i pritisnite
  OK
  (U redu).
 3. Koristite dugmad
  LEFT ARROW
  (Strelica nalevo) i
  RIGHT ARROW
  (Strelica nadesno) da biste izabrali postupak RFID CALIBRATE (RFID kalibracija), a zatim pritisnite
  OK
  (U redu).
  Štampač polako uvlači nalepnicu dok prilagođava lokaciju i postavke komunikacije za RFID čitanje/pisanje za izabranu RFID oznaku/nalepnicu. U nekim slučajevima, štampač uvlači dodatnu nalepnicu nakon uspešne kalibracije, dok na ekranu prikazuje sledeću poruku: READY (Spremno).
 4. Uklonite višak medija.
Kalibracija medija se završava i spremni ste za štampanje.