Kontaktiranje sa tehničkom podrškom
Kontaktiranje sa tehničkom podrškom

Kontaktiranje sa tehničkom podrškom

Ako naiđete na probleme pri korišćenju štampača, obratite se tehničkoj ili sistemskoj podršci svoje ustanove. Ako postoji problem sa štampačem, ta služba će se obratiti globalnom centru za korisničku podršku kompanije Zebra na lokaciji zebra.com/support.
Prikupite sledeće informacije pre nego što se obratite globalnom centru za korisničku podršku kompanije Zebra:
  • Serijski broj jedinice
  • Broj modela ili naziv proizvoda
  • PCC (Product Configuration Code – kôd za konfiguraciju proizvoda) (15-cifreni broj koji se nalazi na nalepnici sa zadnje strane uređaja i na nalepnici sa konfiguracijom
Kompanija Zebra će odgovoriti na upite putem imejla, telefona ili faksa u roku koji je naveden u ugovorima o usluzi. Ako globalna korisnička podrška kompanije Zebra ne može da reši vaš problem, možda će biti potrebno da vratite opremu na servisiranje za šta ćete dobiti konkretna uputstva.
Ako ste proizvod kupili od poslovnog partnera kompanije Zebra, za podršku se obratite tom poslovnom partneru.