Pregled Bluetooth umrežavanja
Pregled Bluetooth umrežavanja

Pregled Bluetooth umrežavanja

Svaki štampač serije ZQ600 Plus sa tehnologijom Bluetooth identifikuje se putem jedinstvene adrese Bluetooth uređaja (BDADDR). Ova adresa liči na MAC adresu, gde prva tri bajta predstavljaju dobavljača, a poslednja tri bajta uređaj (na primer, 00:22:58:3C:B8:CB). Ova adresa je označena sa zadnje strane štampača u obliku bar-koda radi lakšeg uparivanja. (Za dvostruki radio, nalepnica sa MAC adresom predstavlja samo Wi-Fi MAC adresu (idite u odeljak Osnovni crtež i informacije o delovima)). Za razmenu podataka, dva uređaja sa Bluetooth tehnologijom moraju da uspostave vezu. Bluetooth softver uvek radi u pozadini, spreman da odgovori na zahteve za povezivanje. Jedan uređaj (koji se naziva klijent) mora da zahteva/inicira vezu sa drugim uređajem. Drugi uređaj (server) zatim prihvata ili odbija vezu. Štampač serije ZQ600 Plus sa tehnologijom Bluetooth obično se ponaša kao periferni uređaj, kreirajući minijaturnu mrežu sa hostom, koja se ponekad naziva „piconet“. Otkrivanje identifikuje Bluetooth uređaje koji su dostupni za uparivanje tokom čega uređaj emitera emituje zahtev za otkrivanje, a uređaji odgovaraju. Ako uređaj nije moguće detektovati, emiter nije moguće upariti, osim ako ne zna BDADDR ili ako se prethodno nije već uparivao sa uređajem. Ako oba uređaja podržavaju Bluetooth 2.1 ili višu verziju, oni koriste Security Level 4 Secure Simple Pairing (SSP), obaveznu bezbednosnu arhitekturu koja omogućava dva modela povezivanja: Numeric Comparison and Just Works (bez potvrde korisnika).