Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)
Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

Ubacivanje medija u režimu odlepljivanja (ZQ610 Plus / ZQ620 Plus)

U ovom odeljku je opisano ubacivanje medija u štampače ZQ610 Plus i ZQ620 Plus u režimu odlepljivanja.
 1. Odlepite nekoliko nalepnica sa poleđine.
 2. Otvorite štampač.
  1. Pritisnite dugme za otpuštanje bravice (1) sa bočne strane štampača.
   Poklopac za medije će se osloboditi.
  2. Okrenite poklopac za medije (2) unazad do kraja da biste izložili odeljak za medije i prilagodljive potpore za medij.
 3. Razdvojte potpore za medij i umetnite rolnu medija između potpora u prikazanom smeru.
 4. Gurnite polugu odlepljivača nagore da biste oslobodili šipku odlepljivača u uspravljeni položaj.
  Medij se uvlači prema šipki odlepljivača.
 5. Zatvorite poklopac za medij.
  Šipka odlepljivača se sklapa nadole. Štampač je sada spreman za automatsko skidanje nalepnica as rolne.
 6. Pritisnite
  POWER
  (Napajanje) da biste uključili uređaj, a zatim pritisnite
  FEED
  (Uvlačenje) ako je uređaj već uključen.
Štampač će uvući medij do sledeće nalepnice ako štampa nalepnice. Ako štampate na mediju dnevnika, štampač će uvući kratku traku medija.

Oslobađanje šipke odlepljivača

 1. Da biste oslobodili šipku odlepljivača:
 2. Otvorite poklopac za medije kao što je prethodno opisano. Šipka odlepljivača automatski iskače nagore.
 3. Gurajte šipku odlepljivača nadole dok ne nalegne na mesto.
 4. Zatvorite poklopac za medij.