Tehnologija štampanja
Tehnologija štampanja

Tehnologija štampanja

Štampači serije ZQ600 Plus sadrže kombinaciju uspostavljenih tehnologija koje su postale popularne u drugim proizvodnim linijama Zebra mobilnih štampača.

Tehnologija direktnog termalnog štampanja

Štampači serije ZQ600 Plus koriste direktni termalni metod za štampanje čitljivog teksta, grafičkih elemenata i bar-kodova. Sadrži sofisticirani motor za štampu za optimalno štampanje u svim radnim uslovima. Direktno termalno štampanje koristi toplotu koja uzrokuje hemijsku reakciju na namenski tretiranim medijima. Ova reakcija stvara tamnu oznaku na mestu gde ugrejani element na glavi za štampanje dođe u kontakt sa medijom. Pošto su elementi za štampanje veoma gusto raspoređeni na 203 tpi (tačke po inču) horizontalno i 200 tpi vertikalno, izuzetno čitljivi znakovi i grafički elementi mogu se kreirati jedan po jedan red dok medij prolazi pored glave za štampanje. Ova tehnologija ima prednost jednostavnosti pošto ne zahteva potrošni materijal kao što je mastilo ili toner. Međutim, pošto je medij osetljiv na toplotu, postepeno gubi čitljivost tokom dužih vremenskih perioda, naročito ako se izlože okruženjima sa relativno visokim temperaturama ili direktnoj sunčevoj svetlosti.

Prilagodljive performanse štampe

Štampači serije ZQ600 Plus koriste tehnologiju PSPT PrintSmart Gen 2, koja se prilagođava vašim uslovima štampanja kako kvalitet štampe ne bi bio kompromitovan. Kada štampač detektuje uslove okruženja, kao što su status napunjenosti, stanje baterije, ekstremno niske temperature ili velika gustina štampanja, štampač prilagođava performanse štampe kako bi očuvao funkciju baterije i omogućio da se štampanje nastavi. To može da utiče na brzinu i zvuk štampanja, ali ne i na kvalitet štampe.