Specifikacije komunikacionog interfejsa
Specifikacije komunikacionog interfejsa

Specifikacije komunikacionog interfejsa

U ovom odeljku su navedene specifikacije komunikacionog interfejsa.
Parametar
Štampači serije ZQ600 Plus
Fleš memorija
512 MB*
RAM memorija
256 MB*
Standardna komunikacija
RS-232 serijski port (14-pinski serijski konektor) sa brzinom prenosa koja može da se konfiguriše (od 9600 do 115,2 Kb/s), paritet i bitovi podataka.
Softverski (X-ON/X-OFF) ili hardverski (DTR/STR) protokoli potvrde komunikacije.
Opcije bežične komunikacije
  • Wi-Fi 6 dvostruki radio (802.11ax + Bluetooth 5.3 uključujući Classic i BLE)
  • Wi-Fi 5 dvostruki radio (802.11ac + Bluetooth 4.2 uključujući Classic i BLE)
  • Bluetooth 4.2 uključujući Classic i BLE
Real-Time Clock (RTC)
Vreme i datum pod kontrolom aplikacije. RTC komande potražite u priručniku za ZPL programiranje.
Ethernet
Automatska detekcija Ethernet veze od 10 ili 100 mb/s kada je štampač postavljen na postolje.
* Štampanje nalepnice sa konfiguracijom vraća konfiguraciju memorije uređaja. Više informacija potražite u odeljku Štampanje nalepnice sa konfiguracijom.