Indikatori grešaka
Indikatori grešaka

Indikatori grešaka

Svrha indikatora grešaka na mobilnom štampaču jeste da vas upozore o problemima ili nepravilnostima do kojih može da dođe tokom štampanja. Indikatori pružaju vizuelne signale, kao što su trepereća svetla ili određeni šabloni boja koji ukazuju na prirodu greške, što vam pomaže da dijagnostikujete i rešite problem.