Print Touch/NFC
Print Touch/NFC

Print Touch/NFC

Štampači serije ZQ600 Plus podržavaju tehnologiju Print Touch – poznatu i kao Near Field Communication (NFC), što je pasivna NFC oznaka koja je usklađena sa standardnim Android formatom oznake. NFC oznaka je fabrički programirana i podržava Bluetooth uparivanje koje omogućava automatsko uparivanje tableta, pametnog telefona ili prenosivog računara sa štampačem putem Bluetooth veze (u okvirima bezbednosnog profila koji se koristi).
Uparivanje putem tehnologije NFC (Near Field Communication)
NFC oznaka podržava i pokretanje aplikacije, gde se aplikacija koju je dizajnirala kompanija Zebra ili treća strana pokreće na pametnom telefonu, tabletu ili prenosivom računaru koji podržava tehnologiju NFC. Slično tome, NFC oznaka omogućava pokretanje veb lokacije podrške putem tableta, pametnog telefona ili prenosivog računara.
Uređaji koji koriste NFC su aktivni ili pasivni. Pasivni uređaj sadrži informacije koje drugi uređaji mogu da čitaju, ali sama NFC oznaka ne čita informacije. Aktivni uređaj, kao što je pametni telefon, može da pročita informacije sa NFC oznake štampača, ali sama oznaka samo prenosi podatke na ovlašćene uređaje.