Instaliranje upravljačkih programa
Instaliranje upravljačkih programa

Instaliranje upravljačkih programa

Pratite ove korake da biste instalirali odgovarajuće upravljačke programe.
 1. Idite na lokaciju zebra.com/drivers.
 2. Kliknite na opciju
  Printers
  (Štampači).
 3. Izaberite model štampača.
 4. Na stranici proizvoda štampača kliknite na
  Drivers
  (Upravljački programi).
 5. Preuzmite odgovarajući upravljački program za Windows.
  Izvršna datoteka upravljačkog programa (npr.
  zd86423827-certified.exe
  ) biće dodata u fascikli Download (Preuzimanje).
 6. Pokrenite izvršnu datoteku i pratite uputstva.
  Kada konfigurisanje bude gotovo, možete da dodate određene štampače (pogledajte Pokretanje čarobnjaka za instalaciju štampača).