Instaliranje baterije
Instaliranje baterije

Instaliranje baterije

U ovom odeljku su data uputstva za ispravno instaliranje baterije.
  1. Pronađite odeljak za bateriju na dnu štampača.
  2. Okrenite kopču za kaiš (ako je prisutna) da biste pristupili odeljku za bateriju ili u potpunosti uklonite kopču za kaiš.
  3. Postavite bateriju pod uglom i umetnite je u odeljak za bateriju.
  4. Zakrenite bateriju u odeljku dok ne nalegne na mesto i ne bude u ravni sa štampačem.