Specifikacije medija
Specifikacije medija

Specifikacije medija

U ovom odeljku su navedene specifikacije medija.
Parametar
ZQ610 Plus
ZQ620 Plus
ZQ630 Plus
Širina medija
25,4–55,37 mm
(1–2,18 inča)
25,4–79,4 mm
(1–3,125 inča)
50,8–111 mm (2–4,4 inča) sa podlogom
50,8–109 mm (2–4,3 inča) bez podloge
Maks./min. dužina nalepnice
25,4–55,37 mm
(1–2,18 inča)
12,7–812,8 mm
(0,5–32 inča)
12,7–812,8 mm
(0,5–32 inča) maksimum
Razdaljina između senzora crne trake do linije progorevanja glave za štampanje
13,46 mm (0,53 inča)
15,87± 0,635 mm
(0,62± 0,025 inča)
15,87± 0,635 mm
(0,62± 0,025 inča)
Debljina medija (osim oznake)
2,3–6,5 mil
(0,05842–0,1651 mm)
2,3–6,5 mil
(0,05842–0,1651 mm)
3,2–7,5 mil
(0,08128–0,1905 mm)
Maksimalna debljina oznake
2,3–5,5 mil
(0,0542–0,1397 mm)
2,3–5,5 mil
(0,0542–0,1397 mm)
5,5 mil (0,1397 mm) ili manje
Maksimalni spoljni prečnik rolne nalepnica
55,8 mm (2,2 inča)
66,8 mm
(2,6 inča)
66,8 mm
(2,6 inča)
Unutrašnji prečnici jezgra*
19 ili 35,05 mm
(0,75 ili 1,38 inča)
19 ili 35,05 mm
(0,75 ili 1,38 inča)
19,05 ili 34,925 mm
(0,75 ili 1,375 inča)
Lokacija crne oznake
Centrirajte reflektujuće crne oznake medija na rolni medija.
Dimenzije crne oznake
Min. širina oznake: 12,7 mm (0,5 inča)
Dužina oznake: 3–11 mm (0,12–0,43 inča)
Min. širina oznake: 12,7 mm (0,5 inča)
Dužina oznake: 3–11 mm (0,12–0,43 inča)
Min. širina oznake: 12,7 mm (0,5 inča)
Dužina oznake: 2,4–11 mm (0,09–0,43 inča)
* Štampači serije ZQ600 Plus podržavaju medije bez jezgra, čiji je unutrašnji prečnik 19 mm (0,75 inča).
Koristite direktni termalni medij brenda Zebra koji je namotan sa spoljne strane. Medij može da bude sa detekcijom refleksije (crne oznake) ili sa transmisivnom detekcijom (proreza), rezani za štampu, neprekidni ili bez podloge. Za nalepnice rezane za štampu, koristite samo potpuno automatske kalupe.