Meni Communications (Komunikacija)
Meni Communications (Komunikacija)

Meni Communications (Komunikacija)

U ovom odeljku izložene su informacije o meniju Communications (Komunikacija) štampača.
Postavka senzora
Opis
Halt on Error (Zaustavljanje pri grešci)
Obaveštava vas o prisustvu ili odsustvu medija u štampaču.
MFI Capability (MFI mogućnost)
Ova opcija detektuje da li je uređaj kompatibilan sa uređajima Apple i da li nosi oznaku „Made for iPhone/iPad/iPod“.
Ova vrednost se podešava tokom kalibracije senzora. Nemojte da menjate ovu postavku, osim u slučaju da od vas to traži Zebra tehnička podrška ili ovlašćeni serviser.