Okretna kopča za kaiš
Okretna kopča za kaiš

Okretna kopča za kaiš

Štampači serije ZQ600 Plus isporučuju se sa okretnom kopčom za kaiš.
Štampač sa kopčom za kaiš
1
Kopča za kaiš
2
Baterija
Da biste koristili:
  1. Izvadite bateriju.
  2. Umetnite kuglu sa zadnje strane kopče za kaiš u ležište sa donje strane štampača.
  3. Vratite bateriju.
  4. Zakačite kopču preko kaiša, vodeći računa da kopča bude dobro pričvršćena za kaiš.
    Kopča za kaiš se okreće, što vam omogućava da se slobodno krećete dok nosite štampač.