Portovi za komunikaciju
Portovi za komunikaciju

Portovi za komunikaciju

U ovom odeljku navedene su informacije o portovima za komunikaciju na štampaču.
RS-232C
U ovom odeljku navedene su informacije o portovima za komunikaciju RS-232 na štampaču.
Portovi za komunikaciju RS-232
Br. pina
Naziv signala
Tip
Opis
1
CTS
ulazni
Slanje sa hosta je bezbedno
2
TXD
izlazni
Prenos podataka
3
RXD
ulazni
Prijem podataka
4
DSR
ulazni
Skup podataka je spreman: prelazak sa niskog na visoko uključuje štampač; prelazak sa visokog na nisko isključuje štampač (ako je omogućeno).
5
GND
Uzemljenje
6
DTR
izlazni
Terminal za podatke je spreman: podesiti na visoko kada je štampač uključen. Uključeno 5v (300mA maks.).
7
N/A
Ne koristiti
8
RTS
izlazni
Zahtev za slanje: podesiti na visoko kada je štampač spreman da prihvati komandu ili podatke.
9
N/A
Ne koristiti
10
N/A
Ne koristiti
11
N/A
Ne koristiti
12
N/A
Ne koristiti
13
N/A
Ne koristiti
14
N/A
Ne koristiti

USB

U ovom odeljku izložene su informacije o USB portovima za komunikaciju na štampaču.
USB port za komunikaciju
Br. pina
Naziv signala
Tip
Opis
1
VBUS
-
Napajanje USB magistrale
2
USB-
dvosmerno
Signali U/I
3
USB+
dvosmerno
Signali U/I
4
USB_ID
-
Identifikuje A/B konektor
5
Return
Uzemljenje
Sveobuhvatnu listu kablova interfejsa za sve mobilne štampače pronaći ćete na veb lokaciji zebra.com/accessories.