Statusne lampice
Statusne lampice

Statusne lampice

Dugme
POWER
(Napajanje) okruženo je trobojnim (zelena, narandžasta, crvena) LED prstenom.
= treperi
= neprekidno svetli
= pulsira
Indikatori
Na šta ukazuju
Treperi zeleno/narandžasto/crveno tokom pokretanja sistema
Uključeno napajanje / Napunjena baterija
Pulsiranje zelenom bojom označava režim mirovanja / Ne puni se
Uključeno napajanje / Baterija se puni
Punjenje u režimu mirovanja
Punjenje / Punjenje je završeno (neispravno)
Punjenje / Punjenje je završeno (neispravno / režim mirovanja)
Greška sa punjenjem