Mekana futrola
Mekana futrola

Mekana futrola

Opcija mekane futrole za štampače serije ZQ600 Plus omogućava vam da nosite štampač zakačen za kaiš.
  1. Gornji poklopac mekane futrole podignite nagore, koji je pričvršćen samopričvršćivačem.
  2. Ubacite štampač u futrolu tako da LCD ekran bude vidljiv kroz plastični prozor.
    Opcija kaiša za rame može da se koristi sa mekanom futrolom tako što ćete krajeve kaiša za rame zakačiti za dve metalne alke na mekanoj futroli.