Bluetooth režimi bezbednosti
Bluetooth režimi bezbednosti

Bluetooth režimi bezbednosti

Režim bezbednosti 1
Ako se uređaj BT 2.1 ili viša verzija uparuje sa uređajem BT 2.0 ili niža verzija, primeniće režim kompatibilnosti za BT 2.0 i ponašaće se isto kao BT 2.0. Ako su oba uređaja BT 2.1 ili viša verzija, neophodno je koristiti Secure Simple Pairing u skladu sa BT specifikacijama.
Režim bezbednosti 2
Ako se uređaj BT 2.1 ili viša verzija uparuje sa uređajem BT 2.0 ili niža verzija, primeniće režim kompatibilnosti za BT 2.0 i ponašaće se isto kao BT 2.0. Ako su oba uređaja BT 2.1 ili viša verzija, neophodno je koristiti Secure Simple Pairing u skladu sa BT specifikacijama.
Režim bezbednosti 3
Ako se uređaj BT 2.1 ili viša verzija uparuje sa uređajem BT 2.0 ili niža verzija, primeniće režim kompatibilnosti za BT 2.0 i ponašaće se isto kao BT 2.0. Ako su oba uređaja BT 2.1 ili viša verzija, neophodno je koristiti Secure Simple Pairing u skladu sa BT specifikacijama.
Režim bezbednosti 4: Simple Secure Pairing
Simple Secure Pairing: nova arhitektura bezbednosti je uvedena koju podržava BT 2.1 ili višu verziju. Primenjuje se na nivou usluge, slično režimu 2. Obavezno je kada su oba uređaja BT 2.1 ili viša verzija. Režim 4 trenutno podržava četiri modela povezivanja. Bezbednosni zahtevi za usluge moraju da budu klasifikovani kao jedan od sledećih: ključ verifikovane veze je obavezan, ključ neverifikovane veze je obavezan ili bezbednost nije potrebna. SSP poboljšava bezbednost tako što dodaje kriptografiju javnog ključa ECDH radi zaštite od pasivnog prisluškivanja i posredničkih napada (MITM) tokom uparivanja.
Numeric Comparison
Just Works
Namenjeno za situacije u kojima oba uređaja mogu da prikazuju šestocifreni broj i dozvoljavaju korisniku da unese odgovor „yes“ (da) ili „no“ (ne). Tokom uparivanja korisnik unosi „yes“ (da) ako se broj koji se prikazuje na oba uređaja poklapa kako biste dovršili uparivanje. Razlikuje se od upotrebe PIN kodova u zastarelom (BT<=2.0) uparivanju jer se broj koji se prikazuje radi poređenja ne koristi za naredno generisanje ključa za povezivanje, pa čak i ako ga napadač vidi ili zabeleži, ne može da ga koristi za određivanje rezultujućeg linka ili šifrovanog ključa.
Namenjeno za situacije gde jedan (ili oba) uređaja za uparivanje nemaju ekran niti tastaturu za unošenje cifara (na primer, Bluetooth slušalice). Obavlja prvi korak verifikacije na isti način kao poređenje brojeva, ali ne možete da potvrdite da se obe vrednosti poklapaju, zbog čega posredna zaštita (MITM – Man-In-The-Middle) nije obezbeđena. Ovo je jedini model u SSP-u koji ne daje ključeve verifikovane veze.
Svaki režim, osim režima Just Works, obuhvata posrednu zaštitu (MITM – Man-In-The-Middle), što znači da treći uređaj ne može da vidi podatke koji se prenose između dva obuhvaćena uređaja. SSP režim se obično automatski određuje na osnovu mogućnosti emitera i prijemnika. Režime manje bezbednosti možete onemogućiti putem komande
bluetooth.minimum_security_mode
.
bluetooth.minimum_security_mode
SGD postavlja najniži nivo bezbednosti na kojem štampač uspostavlja Bluetooth vezu. Štampač se uvek povezuje na višem bezbednosnom nivou ako to zahteva uređaj emitera. Da biste promenili režim bezbednosti i postavke bezbednosti u štampaču ZQ630 Plus, koristite Zebra Setup Utilities.