Bezbednost u vezi sa punjačem
Bezbednost u vezi sa punjačem

Bezbednost u vezi sa punjačem

Nemojte da stavljate punjač na mesta na kojima može da dođe do prosipanja tečnosti ili pada metalnih predmeta na ležišta za punjenje.